close icon
success Ačiū!

Susisieksime su Jumis netrukus.

background image

Vairuotojų darbo ir poilsio laiko reguliavimas yra labai svarbus aspektas užtikrinant kelių eismo saugą ir vairuotojų gerovę visoje Europos Sąjungoje. ES teisės aktuose, konkrečiai reglamentuose (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, nustatytos griežtos gairės, reglamentuojančios valandas, kurias sunkvežimių vairuotojai gali praleisti prie vairo, ir privalomus poilsio laikotarpius, kurių jie privalo laikytis.

Šiais reglamentais siekiama užkirsti kelią vairuotojų nuovargiui, kuris yra svarbus veiksnys, lemiantis eismo įvykius. Šių teisės aktų supratimas ir laikymasis yra labai svarbus tiek vairuotojams, tiek transporto bendrovėms, siekiant išlaikyti saugos standartus ir teisinę atitiktį transporto sektoriuje. Kviečiame skaityti straipsnį ir geriau suprasti šią svarbią temą.

 

Vairuotojų darbo laiko režimo taisyklės

Vairuotojų darbo laiko taisyklės yra būtinas reguliavimo elementas, siekiant užtikrinti tiek kelių saugumą, tiek vairuotojų gerovę. Šios taisyklės nustatomos siekiant apsaugoti nuo vairavimo nuovargio sukeltų pavojų ir įtvirtintos įstatymuose bei ES reglamentuose. Pagrindiniai vairuotojų darbo laiko apribojimai apima:

 

Kasdienis darbo laikas:

 • Maksimalus vairavimo laikas per dieną yra 9 valandos.
 • Du kartus per savaitę vairuotojai gali vairuoti iki 10 valandų per dieną.
 • Darbo dienos (pamainos) metu vairavimo laikas negali viršyti 12 valandų.
 • Vairavimo laikas naktį gali būti ribotas, o tai apibrėžiama atsižvelgiant į taisykles dėl poilsio ir sveikatos saugos.

Kassavaitinis darbo režimas:

 • Maksimalus vairavimo laikas per dvi savaites gali būti ne didesnis kaip 90 valandų.
 • Kasdienio darbo laiko suma per savaitę neturi viršyti 56 valandų.

Poilsio laikas:

 • Po 4,5 valandų vairavimo vairuotojas privalo pasiimti 45 minučių pertrauką.
 • Pertrauka gali būti pakeista ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios seka ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka.
 • Kasdienio poilsio laiko tarpas turėtų būti ne trumpesnis kaip 11 valandų per 24 valandas.

Kasdienis ir kassavaitinis poilsis:

 • Vairuotojai turi pasinaudoti kasdieniu poilsiu, kuris yra ne trumpesnis kaip 11 valandų per 24 valandas.
 • Kassavaitinis poilsis turi būti ne trumpesnis kaip 45 valandos per dvi savaites.
 • Sutrumpintas kassavaitinis poilsis, kuris gali būti ne ilgesnis kaip 24 valandos, turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiu.

Specialūs atvejai:

 • Sunkvežimio vairuotojo darbo laiko taisyklės gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, darbo aplinkos sąlygų ir kitų veiksnių.
 • Vairuotojai, dirbantys naktį arba savaitgaliais, gali turėti papildomų apribojimų ar lengvatų, siekiant užtikrinti jų saugumą ir gerovę.

Vairuotojai ir transporto įmonės privalo laikytis šių taisyklių, kad būtų išlaikytas saugus ir sveikas darbo ir kelių eismo saugumas. Prižiūrinčios institucijos vykdo patikrinimus ir baudžia už bet kokius šių taisyklių pažeidimus.

 

Darbo ir poilsio režimo kontrolė vairuotojams

Norint užtikrinti, kad būtų laikomasi vairuotojų darbo ir poilsio režimo grafikų taisyklių, reikia griežtai stebėti ir naudoti specializuotas priemones. Knyga, skirti sekti vairuotojų darbo ir poilsio režimą – jau nebeaktuali. Dabar viena iš pagrindinių šiam tikslui naudojamų priemonių yra skaitmeninis tachografas – transporto priemonėse įrengtas prietaisas, kuriuo registruojamas vairavimo režimas, greitis ir poilsio laikotarpiai. Vairuotojai privalo naudoti savo vairuotojo korteles su tachografu, kad galėtų tiksliai registruoti savo veiklą.

Norėdami išvengti baudų ir nuobaudų, vairuotojai turi atidžiai laikytis nustatytų darbo ir poilsio valandų. Jie turėtų susipažinti su konkrečiomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis vairavimo laiką, įskaitant maksimalius dienos ir savaitės vairavimo limitus, taip pat privalomus poilsio laikotarpius. Labai svarbu, kad dispečeriai ir transporto vadybininkai atidžiai planuotų maršrutus ir tvarkaraščius, siekdami užtikrinti, kad vairuotojai neviršytų teisės aktuose nustatytų apribojimų, ir darytų būtinas pertraukas bei išvengtų nuovargio.

Be to, vairuotojai turėtų tinkamai registruoti savo vairavimo veiklą, įskaitant visus pagal įstatymus reikalaujamus rankinius įrašus. Tai apima tikslų poilsio laikotarpių, pertraukų ir bet kokių nukrypimų nuo suplanuoto grafiko registravimą. Nesilaikant šių taisyklių, gali būti skiriamos baudos, nuobaudos ir net sustabdomos vairuotojo teisės. Todėl vairuotojai turi nuolat žinoti apie atitinkamus įstatymus ir taisykles ir aktyviai jų laikytis, kad išvengtų teisinių pasekmių.

Baudos už darbo ir poilsio režimo nesilaikymą

Nuobaudos už vairuotojų darbo ir poilsio grafikų taisyklių nesilaikymą gali skirtis priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir jurisdikcijos. Įprastos nuobaudos gali būti baudos, licencijos galiojimo sustabdymas, o kraštutiniais atvejais – net baudžiamieji kaltinimai.

Vykdymo užtikrinimo agentūros, pavyzdžiui, kelių policija arba reguliavimo institucijos, paprastai atlieka patikrinimus ir auditą, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. Už šių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus gali būti iš karto skiriamos nuobaudos, pavyzdžiui, baudos, taip pat gali būti pradėtas tolesnis tyrimas ar teisminiai veiksmai. Labai svarbu, kad vairuotojai suprastų taisykles ir jų laikytųsi, kad išvengtų tokių nuobaudų ir išlaikytų saugos standartus keliuose.

 

Inovatyvūs sprendimai vairuotojų darbo ir poilsio laiko valdymui

Sužinokite, kaip „Linqo” GPS stebėjimo sprendimai gali iš esmės pakeisti vairuotojų darbo ir poilsio grafikų valdymą. „Linqo” siūlo pažangiausius įrankius, specialiai sukurtus tachografų valdymui, todėl įmonės gali visapusiškai prižiūrėti savo automobilių parko veiklą. Naudojant funkcijas, tokias kaip nuotolinis tachografo duomenų atsisiuntimas ir analizė, „Linqo” suteikia įmonėms galimybę užtikrinti griežtą atitiktį teisės aktų reikalavimams ir kartu padidinti bendrą efektyvumą.

„Linqo” GPS stebėjimo sprendimų dėka, įmonės gali be vargo stebėti vairuotojų veiklą realiuoju laiku, stebėti vairavimo valandas ir veiksmingai valdyti poilsio laikotarpius. Tai leidžia išvengti galimų pažeidimų ir sumažinti su vairuotojų nuovargiu susijusią riziką. Be to, intuityvi „Linqo” sąsaja ir pagal individualius poreikius pritaikomi įspėjimai leidžia greitai nustatyti neatitikties problemas, todėl galima greitai imtis taisomųjų veiksmų.

Kviečiame atsakingai kontroliuoti savo automobilių parko valdymo procesus kartu su mumis. naudodami inovatyvius „Linqo” GPS sprendimus tachografų valdymui. Susisiekime!